ReConnect Diaspora – un proiect pentru visul tău

ReCONNECT DIASPORA – Reconectarea resurselor umane active din diaspora la comunitățile de origine prin susținerea antreprenoriatului.

Proiect derulat de ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ EURONEST            Cod MySMIS: 107609.

Proiect finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020