CE ESTE ANTREPRENORIATUL?

Majoritatea cercetărilor economice, psihologice şi sociologice punctează faptul că spiritul antreprenorial este un proces şi nu un fenomen static.
Antreprenoriatul este mai mult decât un factor economic mecanic (Pirich 2001). Antreprenoriatul are de a face cu schimbarea şi este, de asemenea, frecvent asociat cu probleme legate de alegere.
Definiţiile existente despre antreprenoriat fac adesea referire la rolul funcţional al antreprenorilor şi includ coordonare, inovare, neutralizarea incertitudinii, furnizare de capital, luare a deciziilor, proprietate şi alocare a
resurselor (Friijsetal. 2002; Jääskeläinen 2000).

Într-adevăr, trei dintre cele mai frecvente roluri funcţionale menţionate ale antreprenorilor sunt asociate cu principalele şcoli de gândire cu privire la antreprenoriat:

  •  €Căutarea riscului: antreprenorii descrisi de Cantillon sau Knight doresc să-şi asume riscurile asociate cu incertitudine
  • € Inovare: antreprenorii descrisi de Schumpeter grăbesc generarea, diseminarea şi punerea în aplicare a ideilor inovatoare
  • € Căutarea oportunităţii: antreprenorii descrisi de Kizner identifica oportunităţi şi reusesc sa obtina profit din acestea (OCDE, 1998: 11; Carree şi Thurik 2002: 8)

O definiţie operaţională a antreprenoriatului care sintetizeaza cu succes rolurile funcţionale ale antreprenorilor este cee a lui Wennekers şi Thurik (1999):“… capacitatea şi voinţa manifestată a indivizilor, pe cont propriu, în echipe
din interiorul şi din afara organizaţiilor existente, de a percepe şi de a crea noi oportunităţi economice (produse noi, noi metode de producţie, noi scheme de organizare şi noi combinaţii produs-piaţă) şi de a introduce ideile lor pe piaţă, în ciuda incertitudinii şi a altor obstacole, prin luarea deciziilor cu privire la amplasarea, forma şi utilizarea resurselor şi instituţiilor.”  Antreprenoriatul este, prin urmare, în esenţă o caracteristică comportamentală a unei persoane. Antreprenorii o pot expune numai în timpul unei anumite faze a carierei lor, sau numai cu privire la anumite activităţi.

 

fragment preluat din documentul ANTREPRENORIATUL: CONCEPTE, CULTURI, METODE ŞI TEHNICI
Modul 3, autor PROF.UNIV.DR. HORAŢIU ŞOIM,