Concurs de selecție a planurilor de afacere – REZULTATE FINALE Faza A

Conform calendarului procedurii de selecție, azi, 13 septembrie 2018, s-a finalizat Evaluarea Faza A – verificarea eligibilității și conformității administrative a planurilor de afacere depuse în cadrul Concursului de selecție a planurilor de afacere.

De la data publicării rezultatelor inițiale cu privire la eligibilitatea și conformitatea administrativă, membrii comisiei au transmis solicitări candidaților în vederea clarificării unor aspecte legate de forma  documentelor depuse. Urmare a răspunsurilor primite, toate candidaturile au fost validate și au trecut în Faza B – verificarea tehnico-financiară a planurilor de afaceri.

De asemenea, în perioada 11-13 septembrie, aferentă depunerii contestațiilor, au fost înregistrate 2 contestații formulate de candidați RESPINȘI inițial. Urmare a reevaluării dosarelor și a observațiilor transmise, Comisia a ADMIS cele două contestații, dosarele intrând în etapa de evaluare Faza B – verificarea tehnico-financiară a planurilor de afaceri.

Astfel, situația finală a dosarelor ADMISE după Faza A este următoarea:

NR. CRT. NUME/Prenume concluzii Concluzii clarificări primite Rezultat contestație
1 MIHAI Constantin ADMIS
2 APETREI Nicolae Clarificări ADMIS
3 STRATAN Aurel Clarificări ADMIS
4 LISÎI Victor Clarificări ADMIS
5 AIVĂNOAIE Vlad Tudor Clarificări ADMIS
6 NICULIȚĂ Emilian ADMIS
7 BRANEȚCHI Dumitru Clarificări ADMIS
8 LEFTER Alexandru Clarificări ADMIS
9 WIERSEMA Antonela Clarificări ADMIS
10 HERCIU Laura Clarificări ADMIS
11 Herciu Maximilian Iustin ADMIS
12 Istrate Ștefan Clarificări ADMIS
13 Emanuel Albu Clarificări ADMIS
14 Ceban Serghei ADMIS
15 Țapciuc-Ciuc Dorel RESPINS
16 Bejan Victor ADMIS
17 Costea Ioan ADMIS
18 Iacob Felicia ADMIS
19 Pascaru Oana Roxana ADMIS
20 Cotiugă Marius ADMIS
21 Jehac Alia Elena ADMIS
22 Casandrei Nicolae Clarificări ADMIS
23 Vîntu Ramona ADMIS
24 Anton Lia ADMIS
25 Tesu Ion ADMIS
26 Cozma Eusebiu ADMIS
27 Filon Gabriel RESPINS Contestație ADMIS
28 Macovei Mihaela RESPINS Contestație ADMIS
29 Niciai Alexandru Clarificări ADMIS
30 Macarov Cati ADMIS
31 Sencu Răzvan Clarificări ADMIS
32 Murgulescu Mihai ADMIS
33 Dima Magda ADMIS
34 Sîrbu Oleg Clarificări ADMIS
35 Popa Cristian Mihai ADMIS
36 Todirică Alexandra ADMIS
37 Todirică Alexandru ADMIS
38 Tabanschi Nicolai Clarificari ADMIS
39 Țermure Bogdan Clarificări ADMIS
40 Tabanschi Boris Clarificări ADMIS
41 Nichifor Elena Clarificări ADMIS
42 Simirad Ștefan ADMIS
43 Curcudel Camelia Clarificări ADMIS
44 Grigoruță Răzvan Gabriel ADMIS
45 Caruceriu Mihai Daniel Clarificări ADMIS
46 Dăscăleanu Alecsandru ADMIS
47 Mardari Alina Clarificări ADMIS
48 Feraru Florian ADMIS
49 Karmouta Andreea ADMIS
50 Velickovic Maria Angelica ADMIS
51 Vlădeanu Paula-Raluca ADMIS
52 Pascariu Ilie ADMIS
53 Lefter Diana Clarificări ADMIS
54 Romila Cătălina Clarificări ADMIS
55 Gruia Cezarina Clarificări ADMIS
56 Petrache Cristina ADMIS
57 Galețchi Daniela ADMIS
58 Călinescu Dumitru ADMIS
59 Luncanu Adrian ADMIS
60 Celac Svetlana Clarificări ADMIS
61 Vrabie Tudor Clarificări ADMIS
62 Rotari Vadim ADMIS
63 Karmouta Mohamed Clarificări ADMIS
64 Sănduleanu Răzvan RESPINS
65 Vranau Traian ADMIS
66 Fleștor Adrian Clarificări ADMIS
67 Frunză Alina Clarificări ADMIS
68 Chiriță Adrian ADMIS
69 Fortu Dragoș Clarificări ADMIS
70 Plămadă Gina ADMIS
71 Sichim Mihai RESPINS
72 Mironescu Ovidiu Clarificări ADMIS
73 Holicov Lucica ADMIS

În data de 17 septembrie 2018, după finalizarea etapei de evaluare Faza B, vor fi publicate rezultatele evaluării planurilor de afaceri. Până la această dată, candidații ADMIȘI sunt rugați să-și verifice periodic email-urile pentru a răspunde eventualelor solicitări de clarificări din partea membrilor juriului.