De ce să mă înscriu cât mai repede în proiect?

E important să nu mai amâni înscrierea în proiect sau întocmirea dosarului de înscriere. Dacă ai prieteni posibil interesați, trimite-le link-ul pentru înscriere. (www.reconnectdiaspora.ro). E important să acționezi pentru că regulamentul prevede ca principalul criteriu de evaluare să fie ordinea în care sunt înregistrate înscrierile: “Candidaturile depuse vor fi verificate în ordinea cronologică transmiterii, fără a se restricționa accesul tuturor celor interesați care îndeplinesc condițiile de mai sus.”

 

Cum se selectează candidații înscriși în ReConnect Diaspora

Procedura de selecție se va realiza în două etape:

  1. Verificarea eligibilității candidaturilor depuse (Faza A);

Candidaturile depuse vor fi verificate în ordinea cronologică transmiterii, fără a se restricționa accesul tuturor celor interesați care îndeplinesc condițiile de mai sus.

Totodată, se va urmări identificarea a minimum 20 de candidați din fiecare județ al regiunii de Nord-Est.

  1. Evaluarea fișei antreprenoriale (Faza B).

În această fază se va evalua fișa antreprenorială conform grilei de evaluare, iar în funcție de punctajul obținut se va întocmi o listă ordonată descrescător.

SELECȚIA PROPRIU-ZISĂ

Candidaturile depuse vor fi evaluate de către o comisie formată din 7 persoane, astfel:

  • Prima fază va fi derulată de către responsabilii grup țintă și coordonatorul grup țintă;
  • Faza a doua va fi derulată de către consilierii anteprenoriat și coordonatorul activități anteprenoriat.