Echipa

Conform Ghidului General POCU, echipa proiectului este structurată pe trei nivele:

  1. managerul de proiect
  2. echipa de implementare (alcătuită din experți cu atribuții specifice implementării anumitor activități)
  3. aparatul administrativ

Echipa de implementare a proiectului este alcătuită din următorii experți:

a. coordonator și responsabili grup țintă – au atribuții în recrutarea, selectarea și orientarea grupului țintă pe tot parcursul proiectului;

b. coordonator activități de mentorat, coordonator și consilieri antreprenoriat – acordă consultanță/ consiliere grupului țintă selectat, supravegheză buna funcționare a afacerilor finanțate;

c. coordonator formare antreprenorială și formatori – asigură formarea antreprenorială a persoanelor înscrise în grupul țintă;

d. responsabil campanie parteneriate – acordă sprijin firmelor înființate prin proiect în sensul creării unor parteneriate pentru asigurarea sustenabilității acestora;

e. coordonatori activități partener – supraveghează buna desfășurare a activităților partenerilor implicați în proiect.