Scop

 

Proiectul ReCONNECT DIASPORA – Reconectarea resurselor umane active din diaspora la comunitățile de origine prin susținerea antreprenoriatului,  este finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toţi, Obiectiv specific 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană

ReCONNECT Diaspora este implementat de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST în parteneriat cu Primăria Municipiului Iași și Eastern Marketing Insights SRL, pe o perioadă de 36 de luni (19 septembrie 2017 – 18 septembrie 2020).

Valoarea proiectului: 8.407.970,43 lei  (din care, contribuția Uniunii Europene prin FEDR este de 7.072.656,76 lei și 1.241.321,56 lei din bugetul național).

Scopul proiectului este adoptarea unui ansamblu integrat de măsuri care să contribuie la stimularea antreprenoriatului și a ocupării pe cont propriu prin susținerea înființării a 30 de întreprinderi cu profil nonagricol în zona urbană din Regiunea de dezvoltare Nord-Est, de către persoane aflate în Diaspora, și crearea a minim 60 de noi locuri de muncă.