Promotor

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST s-a înființat în anul 2008 prin asocierea Consiliilor  Județene IașiBacăuBotoșaniNeamțSuceava și Vaslui, pentru implementarea de proiecte destinate îmbunătățirii capacității și calității sistemului de intervenție în situații de urgență.

În anul 2012 se extinde obiectul de activitate  în scopul de a pregăti şi promova, la toate nivelurile, proiecte destinate dezvoltării regionale, de interes comun pentru toate cele şase judeţe asociate, în domeniile serviciilor de sănătate, sociale, de transport, apă/apă uzată, mediu, administrație publică, educație etc. şi de a obţine finanţări interne şi externe necesare derulării acestora.

Cadrul legal

Conform Statutului, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST este „persoană juridică română, de drept privat, de utilitate publică, fără scop patrimonial, apolitică, nonsindicală, de dezvoltare intercomunitară”.

Misiune

 1. întocmirea de studii, elaborarea de cereri de finanțare şi implementarea de proiecte în domenii prioritare şi de interes comun, la nivelul Regiunii de Dezvoltare Nord-Est, pentru:
  • îmbunătăţirea infrastructurii regionale de transport, mediu, utilităţi publice, sociale etc.;
  • îmbunătăţirea sistemului integrat pentru situaţii de urgenţă;
  • prevenirea dezastrelor;
  • sprijinirea afacerilor;
  • dezvoltarea turismului;
  • dezvoltarea capacității administrației publice locale;
  • sprijinirea cercetării, inovării tehnologice şi crearea societăţii informaţionale;
  • creşterea ocupării şi dezvoltării resurselor umane şi a serviciilor sociale.
 2. Identificarea și colectarea propunerilor de proiecte, precum şi a posibilităţilor de finanţare a acestora din domeniile de interes comun, precum şi sistematizarea lor în concepţia dezvoltării regionale şi a susţinerii iniţiativei locale;
 3. facilitarea colaborării și a cooperării pentru realizarea, implementarea şi finanţarea unor proiecte comune de investiţii;
 4. creșterea gradului de absorbție a fondurilor structurale şi de coeziune, de către Regiunea de Dezvoltare Nord-Est, precum şi a altor fonduri destinate dezvoltării durabile regionale.

În vederea îndeplinirii obiectivelor menţionate şi pentru realizarea activităţilor specifice, ADI EURONEST colaborează cu instituţii de specialitate, organizaţii neguvernamentale, persoane juridice de drept public sau privat şi cu persoane fizice, fără a exprima nici un fel de interese de grup (politice, religioase şi altele).