Mediul de afaceri din Regiunea de Nord Est

Care sunt factorii de macromediu extern care influențează activitatea start-up-urilor în regiunea Nord-Est?

Cum pot acționa factorii de decizie regionali?

Cercetarea a fost realizată pe un eşantion 600 start-up-uri din Regiunea de Nord-Est. Instrumentul de cercetare este adaptat după Walter,T. şi alţii (2004); instrumentul este utlizat de Global Entrepreneurship Monitor.

Factorii externi care influențează mediul de afaceri

Studiul realizat identifică „Suportul financiar” ca fiind factorul extern care influențează cel mai mult mediul de afaceri din zona IMM-urilor din Regiunea de Nord-Est. Nu mai puțin de 67,9% dintre respondenți îl identifică ca fiind principalul factor de influență. La mică distanță se află „școala” sau ceea ce în sondaj e identificat ca „Educație și training” (67,2%) iar pe poziția a trei „statul”  sau „Politicile guvernamentale” cu 61,5%. Așadar: Banii, Școala și Guvernul!

Factorii externi care influențează mediul de afaceri – Suportul financiar (Acord total; Dezacord total)

Cu referire la factorul extern „Suportul financiar” respondenții au fost de acord, în cea mai mare măsură (45%) cu afirmația că există suficiente fonduri pentru microîntreprinderi. La polul opus cel mai mare dezacord este exprimat față de afirmația că orice ar avea nevoie de un sprijin financiar nerambursabil pentru întreprinderi îl poate găsi (dezacord de 39,8%). 

Factorii externi care influențează mediul de afaceri – Educație și training (Acord total; Dezacord total)

Cu referire la factorul extern „Educație și training” se observă o nemulțumire generală față de sistemul de învățământ, toate afirmațiile, care sunt unele pozitive, primind grade de dezacord de peste 40%. Astfel cel mai mare dezacord (70,9%) a fost exprimat față de afirmația că învățământul oferă instruire adecvată în principiile economiei de piață urmat de dezacordul exprimat față de afirmația că învățământul încurajează creativitatea și inițiativa personală (57,6%).