PROIECT RECONNECT DIASPORA – CALENDAR DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI PLANURILOR DE AFACERE

September 10, 2018

Având în vedere faptul că, după verificarea eligibilității și conformității administrative a planurilor de afaceri, este necesară solicitarea de clarificări, se actualizează calendarul procedurii de selecție a planurilor de afacere, după cum urmează:

Nr. crt. Etapele selecției Perioada de desfășurare
1 Depunerea planurilor de afaceri–      de către participanții la cursurile de formare antreprenorială (seriile I si II)

–      de către noii membri ai grupului țintă care nu au participat la curs (doar după validarea înscrierii în grupul țintă)

5 august – 8 septembrie 2018
2 Evaluare Faza A – Verificarea eligibilității și conformității administrative a planurilor de afaceri 6 august – 11 septembrie 2018
3 Publicare rezultate evaluare Faza A 11 septembrie 2018
4 Depunerea contestațiilor 11 – 13 septembrie 2018
5 Soluționarea contestațiilor depuse 13 septembrie
6 Evaluare Faza B – Verificarea tehnico-financiară a planurilor de afaceri 10 – 17 septembrie 2018
7 Publicare rezultate evaluare Faza B 17 septembrie 2018
8 Depunerea contestațiilor 17 – 18 septembrie 2018
9 Soluționarea contestațiilor depuse 17 – 18 septembrie 2018
10 Afișarea listei finale cu rezultatul evaluării 18 septembrie 2018