Activități

A1 Managementul proiectului (19 sept. 2017 – 18 sept. 2020)
A1.1 Monitorizarea activităților proiectului și promovarea acestuia (19 sept. 2017 –
18 sept. 2020)
A2 Activități specifice etapei IFormare antreprenorială (19 sept. 2017 – 18
sept. 2018)
A2.1 Informarea publicului cu privire la oportunitățile oferite în cadrul proiectului (19
sept. 2017 – 18 iun. 2018)
A2.2 Selectarea grupului țintă pentru participarea la cursurile organizate în cadrul
programului de formare antreprenorială (19 sept. 2017 – 18 iun. 2018)
A2.3 Derularea programului de formare antreprenorială (19 febr. 2018 – 18 iul.
2018)
A2.4 Selectarea planurilor de afaceri ce vor fi finanțate în cadrul proiectului (19
mart. 2018 – 18 sept. 2018)
A2.5 Elaborarea unei analize a mediului antreprenorial regional (19 sept. 2017 – 18
sept. 2018)
A3 Activități specifice etapei II – Implementarea planurilor de afaceri
finanțate din fonduri FSE (19 sept 2018 – 18 mart. 2020)
A3.1 Furnizarea serviciilor personalizate de consiliere/ consultanță/ mentorat (19
sept. 2018 – 18 mart. 2019)
A3.2 Înființarea și demararea funcționării întreprinderilor de start-up (19 ian. 2019 –
18 mart. 2019)
A3.3 Monitorizarea funcționării și dezvoltării afacerilor finanțate (19 mart. 2019 – 18
mart. 2020)
A3.4 Decontarea sumelor aferente implementării planurilor de afaceri selectate în
cadrul proiectului (19 mart. 2019 – 18 mart. 2020)
A3.5 Organizarea de workshop-uri privind temele secundare ale programului (19
mart. 2019 – 18 sept. 2019)
A3.6 Organizarea de evenimente privind temele orizontale ale programului (19
sept. 2019 – 18 mart. 2020)
A4 Activități specifice etapei III – Program de monitorizare a funcționării și dezvoltării afacerilor finanțate în cadrul perioadei de sustenabilitate a
acestora (19 mart. 2020 – 18 sept. 2020)
A4.1 Monitorizarea funcționării și dezvoltării afacerilor finanțate în perioada de
sustenablitate (19 mart. 2020 – 18 sept. 2020)
A4.2 Dezvoltarea de mecanisme de susținere și promovare a întreprinderilor
înființate (19 mart. 2020 – 18 sept. 2020)
A4.3 Campanie de informare privind integrarea rezultatelor proiectului prin crearea
de parteneriate locale (19 mart. 2020 – 18 sept. 2020)