Etape

Activități specifice etapei I – Formare antreprenorială

– 1 campanie de informare online;
– 1 metodologie selecție grup țintă;
– 250 formulare de apartenență la grupul țintă;
– 1 platformă e-learning;
– 1 metodologie de curs pentru programul de formare antreprenorială;
– 250 de persoane participante la programul de competențe antreprenoriale;
– 250 de planuri de afacere elaborate;
– 1 metodologie de selecție a planurilor de afacere;
– 1 listă a planurilor de afacere câștigătoare;
– 1 eveniment inițial pentru beneficiarii de start-up-uri;
– 1 analiză a mediului antreprenorial la nivelul Regiunii Nord-Est;
– 1 campanie de informare și promovare privind analiza mediului antreprenorial la nivelul regiunilor vizate de către proiect.

  Activități specifice etapei II – Implementarea planurilor de afaceri finanțate din fonduri FSE

– 30 de persoane selectate în vederea implementării planurilor de afaceri participante la programul de consiliere/ consultanță/ mentorat;
– 6 workshop-uri pentru completarea cunoștințelor și abilităților dobândite în cadrul programului de formare antreprenorială;
– 30 de pre-acorduri și 30 de acorduri de finanțare semnate;
– 30 de firme nou-înființate;
– 30 de rapoarte de misiune realizate în perioada de implementare a afacerilor finanțate;
– 9 workshop-uri privind temele secundare ale programului;
– 9 workshop-uri privind temele orizontale ale programului;
– 1 sesiune de informare „Antreprenorul verde” pentru cei 24 de beneficiari de start-up-uri.

Activități specifice etapei III – Program de monitorizare a funcționării și dezvoltării afacerilor finanțate în cadrul perioadei de sustenabilitate a acestora

– 30 de rapoarte de misiune în perioada de sustenabilitate a afacerilor finanțate;
– mecanisme de susținere și promovare a întreprinderilor înființate dezvoltate;
– experiența acumulată în cadrul proiectului integrată în strategiile locale de la nivelul fiecărui județ din aria de implementare a proiectului.