Grup ţintă

Pentru a fi eligibile, persoanele interesate trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

  1.  intenționează să înființeze o afacere nonagricolă în mediul urban;
  2.  au reședinta sau domiciliul în mediul rural sau în cel urban, în regiunea mai puțin dezvoltată Nord-Est;
  3.  au vârsta de minimum 18 ani;
  4.  posedă cetățenia română;
  5.  fac dovada domiciliului sau rezidenței în străinătate în ultimele 12 luni până la momentul înscrierii;
  6.  – demonstrează experiența antreprenorială prin documente de înființare a unei societăți comerciale în străinătate, precum și prin documente care să ateste experiența specifică în domeniul în care dorește să inițieze o afacere prin intermediul programului, sau   – demonstrează capacitatea tehnică și profesională printr-un contract de muncă sau de colaborare ori alt document similar, în domeniul în care dorește să inițieze afacerea vizată în cadrul proiectului, sau  – demonstrează cunoștintele de specialitate prin documente recunoscute de statul român, care să ateste absolvirea de studii de specialitate în cadrul unor instituții de învățământ superior din străinatate, ori prin alte documente ce certifică absolvirea unor cursuri de scurtă durată în domeniul în care dorește să inițieze afacerea vizată în cadrul proiectului.

Categoriile de persoane vizate de proiect sunt șomerii, persoanele inactive (cuprinse între 18 și 65 de ani), persoanele care au un loc de muncă și înființează o afacere în scopul creării de noi locuri de muncă, fără a fi necesară prezența în România la momentul înscrierii în grupul țintă sau pe parcursul derulării programului de formare antreprenorială.

NU pot face parte din grupul țintă tinerii NEETs (care nu urmează nicio formă de învățământ și nici nu au un loc de muncă) cu vârsta cuprinsă între 16 – 24 de ani.

 Pentru a afla mai multe despre program poți consulta Ghidul.

Toate detaliile necesare înscrierii în proiect sunt disponibile în Metodologia selecție grup tinta  și anexe

Calendarul de desfășurare a recrutării și selecției grupului țintă este următorul:

Nr. crt Activitate Perioadă
1. Realizare metodologie 19 sep. 2017 – 18 oct. 2018
2. Publicare anunț de selecție membri grup țintă pe site-urile partenerilor 19 oct. 2017
3. Depunerea dosarelor de candidatura 19 oct. 2017 – 14 iun. 2018
4. Evaluarea dosarelor de candidatură 20 nov. 2017 – 14 iun. 2018
5. Publicarea raportului de selecție 14 iun. 2018
6. Termen de depunere a contestațiilor 15 – 18 iun. 2018
7. Soluționare contestații 18 iun. 2018
8. Publicarea listei actualizate cu membrii grupului țintă 18 iun. 2018